Ochrana soukromí a smluvní podmínky

Cookies

Tyto pravidla používání Cookies se vztahují na současné webové stránky provozované společností Docar s.r.o. uvedených pod odkazem pod “Ochrana soukromí a smluvní podmínky“.

Tento web používá soubory cookie, abychom Vám mohli poskytnout nejlepší uživatelskou zkušenost. Informace o souborech cookie jsou uloženy ve vašem prohlížeči a provádějí funkce, jako je rozpoznávání Vás při návratu na naše webové stránky a pomoci našemu týmu porozumět, které části webu považujete za zajímavé a užitečné. Soubory cookie nám pomáhají vylepšovat funkce stránek sledováním využití této webové stránky. Všechna nastavení cookie můžete upravit tak, že přejdete na záložky na levé straně.V některých případech soubory cookie zrychlují zpracování Vašeho požadavku na stránce. Je obecným pravidlem, že nikdy neshromažďujeme Vaše osobní údaje prostřednictvím cookies, aniž nám poskytnete svůj výslovný souhlas.

Pokud soubory cookie zakážeš, může se tím zhoršit přesnost našich doporučení a zpomalit funkčnost stránek.

Souhlasíte-li s používáním cookies, kliknutím přejděte pro přijetí a návrat na naši domovskou stránku.

Nesouhlasíte-li a chcete pokračovat v prohlížení stránky bez používání cookies, nastavte cookies tak, že přejdete na záložky nastavení na levé straně. Rovněž si můžete nastavit Váš internetový prohlížeč tak, aby všechny cookies z Vašeho přístroje vymazal, zablokoval nebo Vás před uložením cookies varoval. Níže najdete stručné pokyny o tom, jak postupovat nebo použijte odkaz na Nápovědu pro svůj prohlížeč:

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce našich webových stránek již nemusí bez použití cookies fungovat správně nebo vůbec.

Seznam používaných cookies

Cookies můžeme rozdělovat do čtyř kategorií, a to v závislosti na jejich funkci a zamýšleného účelu: Nezbytné cookies, výkonnostní cookies, funkční a cookies pro marketingové účely.

Absolutně nezbytné cookies
Jsou pro vás nezbytné z důvodu navigace a abychom Vám mohli poskytnout nejlepší uživatelskou zkušenost.

Výkonnostní cookies
Shromažďují informace o využívání našich webových stránek, například včetně informací, které internetové prohlížeče a operační systémy jsou používané, název domény webové stránky, které jste již dříve navštívili, počet návštěv na stránkách, průměrná doba trvání návštěvy na stránkách a informace, ze které stránky jste se na naši stránku dostali. Tyto cookies neukládají žádné informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Informace shromážděné pomocí těchto cookies, jsou souhrnné a anonymní. Výkonnostní Cookies slouží k zlepšení uživatelské přehlednosti na webových stránkách a proto pomáhají zvyšovat uživatelské zkušenosti. Používání těchto cookies můžete zablokovat vyloučením cookies.

Funkční cookies
Umožňují webovým stránkám ukládat informace, které již uživatel zadal (např. ID uživatele, výběr jazyka, umístění uživatele), s cílem nabídnout vylepšené, individualizované funkce pro uživatele. Funkční cookies jsou používány také k tomu, aby umožnily využití některých požadovaných funkcí, jako je přehrávání videí.

Cookies pro marketingové účely
používáme k tomu, abychom mohli nabídnout uživatelům více relevantní, preferovaný obsah, na základě jejich specifických zájmů. Používají se také k omezování frekvence zobrazení reklam a měření a kontrolování efektivity reklamních kampaní. Registrují, zda uživatelé navštívili webové stránky nebo ne a jaký obsah byly použitý. Tyto informace mohou být případně rovněž sdíleny se třetími stranami, jako jsou například inzerenti. Tyto soubory cookies jsou často spojeny s funkcí internetových stránek třetích stran. Používání těchto cookies můžete zablokovat vytvořením opt – out cookie.

 

Zpracování osobních údajů při použití internetových stránek

 

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost DOCAR, s.r.o. IČ: 27517870 DIČ: CZ27517870 Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování.

Když navštívíte internetové stránky docar.cz můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

• Osobní údaje, které aktivně a dobrovolně poskytnete prostřednictvím naší webové prezentace (např. při rezervaci vozidla, při žádosti o kalkulaci nebo když nás kontaktujete se svými dotazy), které zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

• Informace, které nám jsou automaticky zasílané vaším prohlížečem nebo zařízeními, jako jsou IP adresa, typ zařízení, typ prohlížeče, odkazující stránka a stránky prohlížené během vaší návštěvy, datum a čas každého požadavku webu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 
• K poskytnutí služeb webové prezentace
• K reakci na vaše specifické dotazy nebo rezervace vozidel, psaní smluv a posílání vyžádaných nabídek pojištění a úvěrů, pro správu rezervací vozů.
• V nezbytně nutné míře k dodržování příslušných podmínek použití, k zachování právních nároků nebo jejich obrany, k zabránění podvodů a dalším protiprávním činnostem, včetně útoků na informační systémy naší společnosti.

Předávání a sdělování osobních údajů 

Pokud je to povoleno zákonem, Docar může předat osobní údaje soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům a právním poradcům, je-li to nezbytné pro dodržování zákonů nebo pro výkon či obranu právních nároků společnosti Docar.
Poskytovatelé služeb společnosti Docar (tzv. zpracovatelé), např. hosting a IT správa, jednají pouze na základě pokynů společnosti Docar a jsou smluvně vázáni k jednání v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

V těchto případech společnost Docar přijme všechny nezbytné opatření k zajištění dostatečných a vhodných záruk ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje nesdílíme se společnostmi, které zasílají nevyžádané nabídky.

Doba uchování

Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů (např. v rámci poskytnutí souhlasu) výslovně uvedeno jinak, vaše osobní údaje vymažeme, pokud jejich další uchovávání není nutné v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pro dodržení zákonných povinností k uchovávání plynoucích z platných právních předpisů (např. daňové a obchodní právo).

Odvolání souhlasu

Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním některých svých osobních údajů společností Docar, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností, tj. odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, k němuž na základě souhlasu došlo před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je vámi udělený souhlas.

Právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů, omezení zpracování, právo na námitku a právo na přenositelnost 

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům:
Získat od společnost Docar informaci, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům;
• Opravení nepřesných osobních údajů týkající se vaší osoby, které společnost Docar zpracovává;
• Vymazání nebo anonymizace osobních dat společností Docar;
• Omezení zpracovávání vašich osobních údajů společností Docar;
• Přenositelnost vašich osobních dat, které jste společnosti aktivně poskytli;
• Vznést námitky proti zpracovávání osobních údajů, které se týkají vaší osoby, z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací.

Společnost Docar poskytuje podporu v souvislosti s dotazy, připomínkami, obavami nebo stížnostmi ohledně ochrany osobních údajů nebo v případě, že si přejete uplatnit některé ze svých práv souvisejících s ochranou soukromí. Můžete nás kontaktovat na e-mailu [email protected] Společnost Docar vždy učiní vše, aby vyřešila a popř. napravila všechny nedostatky uvedené v žádosti nebo stížnosti, které nám předložíte. Kromě toho máte vždy právo obrátit se se svou žádostí nebo stížností na příslušný orgán pro ochranu osobních údajů. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.